Quy hoạch nhân sự Đại hội đảng 13, ‘mèo vẫn hoàn mèo’

Thay vì tự kiểm, tự xử lý và loại bỏ cái gọi là “quy hoạch nhân sự” trong hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương, giới lãnh đạo đảng CSVN vẫn xem “quy hoạch nhân sự” là then chốt đối với bộ máy lãnh đạo đảng ở tất cả các cấp trong nhiệm kỳ thứ 13 (2021 – 2025).

Ngay cả trong nội bộ đảng, việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo tổ chức đảng ở tất cả các cấp cũng vẫn do giới lãnh đạo trong đảng sắp đặt nên ông Bình thản nhiên nhấn mạnh, việc lựa chọn này “phi gn kết cht ch vi công tác chun b nhân s các cơ quan nhà nước các cp nhim k 2021-2026” (1).

Qua Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCH TƯ) đảng CSVN, kiêm Phó ban thường trực của Ban Tổ chức BCH TƯ đảng CSVN, vừa mới khẳng định với công chúng: Đảng tiếp tục lựa chọn, sắp đặt tòan bộ nhân sự lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở tất cả các cấp!

Nói cách khác, đối với nhân sự lãnh đạo trong nội bộ đảng, ngay cả đảng viên cũng chỉ là đối tượng được cử ra, gửi đến để góp mặt cho đông vui, việc tổ chức đại hội đảng bộ ở tất cả các cấp nhằm chuẩn bị cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 (dự trù sẽ diễn ra vào năm 2021) vẫn sẽ là những vở kịch diễn ra theo đúng kịch bản đã soạn.

Sau đại hội đảng 13, các cuộc bầu cử (hội đồng nhân dân – HĐND, quốc hội) sẽ tổ chức cho toàn dân vào năm tới cũng theo kiểu y hệt như thế. Rồi những cá nhân được “quy hoạch” làm đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội sẽ chọn các viên chức lãnh đạo HĐND và chính quyền địa phương, lãnh đạo quốc hội, nhà nước và chính phủ theo đúng ý đảng!

***

Giống như nhiều đồng chí đồng đảng, khi đề cập đến “quy hoạch nhân sự”, ông Bình tiếp tục khẳng định, những cá nhân mà đảng lựa chọn, sắp đặt làm “lãnh đo các cp y nhim k 2020 – 2025 và lãnh đo các cơ quan nhà nước nhim k 2021-2026 s là nhng người tiêu biu v trí tu, phm cht, uy tín, tht s trong sch, vng mnh, có năng lc lãnh đo và sc chiến đu cao, đáp ng yêu cu lãnh đo trong tình hình mi”.

Cần lưu ý cách nay năm năm (2015), trước thềm đại hội đảng 12 (2016 – 2020), giới lãnh đạo đảng từng khẳng định y hệt như thế! Tháng 5 năm 2015, BCH TƯ đảng CSVN khóa 11 phát hành một thông cáo về “Phương hướng công tác nhân s BCH TƯ đng khóa 12”. Lúc ấy, BCH TƯ đảng CSVN khóa 11 khẳng định, kiên quyết không đ lt vào BCH TƯ nhng người có mt trong các khuyết đim như:

Bn lĩnh chính tr không vng vàng, không kiên đnh đường li, quan đim ca đng, có biu hin cơ hi chính tr, nói và làm trái Cương lĩnh, đường li, nguyên tc ca đng.

Tham vng quyn lc, xu nnh, chy cht, vn đng cá nhân, tư tưởng cc b, phe cánh, li ích nhóm, không dám đu tranh bo v l phi.

Vi phm nguyên tc tp trung dân ch, m dân, chuyên quyn, đc đoán, trù dp người thng thn đu tranh, phê bình.

Đ xy ra tình trng mt đoàn kết ni b nghiêm trng, tham nhũng, tiêu cc ln đa phương, đơn v.

Không chu nghiên cu hc hi, bo th, trì tr, làm vic kém hiu qu, nói không đi đôi vi làm.

Ý thc k lut kém, không chp hành s điu đng, phân công ca t chc.

Kê khai tài sn không trung thc, có biu hin giàu nhanh, nhiu nhà, nhiu đt, nhiu tài sn khác mà không gii trình rõ được ngun gc.

Bn thân và v, chng, con có li sng thiếu gương mu, li dng chc quyn đ thu li bt chính.

Có vn đ v lch s chính tr hoc chính tr hin nay (2).

Thực tế thì sao? Giữa tháng trước, Ban Chỉ đạo Trung ương (BCĐ TƯ) về Phòng – Chống tham nhũng, loan báo: Từ đầu nhiệm kỳ của BCH TƯ đảng CSVN khóa 12 đến nay, đảng đã thi hành kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện BCH TƯ đảng quản lý, trong đó có hai Ủy viên Bộ Chính trị, 19 Uỷ viên hoặc cựu Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN, 22 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (3).

Cho đến giờ, giới lãnh đạo đảng CSVN vẫn chỉ xem việc kỷ luật các Ủy viên Bộ Chính trị, Uỷ viên hoặc cựu Ủy viên BCH TƯ đảng CSVN và những cán bộ thuộc diện BCH TƯ đảng quản lý là… thành tích! Bao giờ đảng mới thừa nhận, chính “quy hoạch nhân sự” và độc diễn trong lựa chọn, sắp đặt nhân sự đã tạo ra lạm quyền, tham nhũng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài?

Nếu không có “quy hoạch nhân sự” làm gì có chuyện ông Đinh La Thăng, ông Hoàng Trung Hải trở thành Ủy viên Bộ Chính trị dù từng phạm hàng loạt lỗi lầm nghiêm trọng? Không độc diễn trong lựa chọn, sắp đặt nhân sự, chắc chắn đảng không phải làm “điều chưa từng có” – trong một nhiệm kỳ, kỷ luật hơn 90 cán bộ thuộc diện BCH TƯ đảng quản lý.

Chẳng lẽ đảng vô can khi lựa chọn – sắp đặt những người như ông Thăng, ông Hải,… vào các vị trí nắm giữ vận mệnh dân tộc, điều hành quốc gia? Đảng tạo ra vô số “quái vật” hủy diệt nội lực quốc gia, nhấn xứ sở lún sâu thêm trong nghèo đói, nợ nần, tại sao phải ghi công, hàm ơn, thậm chỉ phải tin yêu khi đảng dọn dẹp một số “quái vật”?

Trước thềm đại hội đảng 13, giống như các đồng chí đồng đảng, ông Bình tiếp tục lập lại luận điệu cách nay năm năm: Kiên quyết không đ lt nhng cán b kém phm cht, yếu năng lc và uy tín thp vào cp y các cp nhưng cũng không đ sót cán b có đc, có tài tham gia cp y các cp. Giống như các đồng chí đồng đảng, ông Bình đòi phải: Ch đng phòng nga, kiên quyết đu tranh ngăn chn, đy lùi nhng hot đng chng phá công tác nhân s ca các thế lc thù đch, các t chc phn đng, phn t cơ hi, bt mãn chính tr, nht là vic chng phá t trong ni b. Nếu đảng cứ luẩn quẩn, loanh quanh như thế cả trong nhận thức lẫn hành xử về “công tác nhân sự” thì dựa vào đâu để tin rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *