TƯỜNG TRÌNH VỀ BUỔI HỘI THẢO NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM TẠI COPENHAGEN – Ngày 18.09.2020

Tại thủ đô của Đan Mạch, Copenhagen thứ sáu ngày 18.09.2020, một chương trình hội thảo…