10 trường học Công giáo chính quyền mượn, lấy nhưng không chịu trả

Tháng 3/1975, khi quân đội cộng sản tràn vào Huế, các sư huynh cộng đoàn trường…