Quyết định tạm đình chỉ công tác ông Nguyễn Đức Chung vi hiến?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ra quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày đối với…